Regeringen kraftsamlar mot våld i nära relationer

26 apr, 2012 |

Regeringen utser länspolismästaren Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer.

Carin Götblad (Foto kredit: Leif R. Jansson/Scanpix)

Carin Götblad (Foto kredit: Leif R. Jansson/Scanpix)

Pressmeddelande | den 25 april 2012 | Justitiedepartementet | Utbildningsdepartementet | Socialdepartementet

I samordnarens uppdrag ingår att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer. Samordnaren ska också överväga hur stöd till och skydd för brottsoffren kan utvecklas.

– Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Det orsakar stort mänskligt lidande och medför genomgripande inskränkningar i de drabbades frihet. Därför utser regeringen nu en nationell samordnare som ska leda arbetet, säger justitieminister Beatrice Ask.

– Våld i nära relationer är vårt mest akuta samhällsproblem. Nu följer vi handlingsplanen mot våld med en nationell samordnare, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

– Ska vi på allvar komma tillrätta med våld i nära relationer måste vi hitta effektiva metoder som riktar sig till dem som utövar våldet. Därför är jag glad att vi i dag också kan presentera ett uppdrag till Socialstyrelsen som fokuserar på den som utövar våldet, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

– I olika delar av samhället finns en stark vilja att arbeta mot våld i nära relationer vare sig det handlar om misshandel av partnern, hedersrelaterat våld eller barnmisshandel. Min uppgift blir att underlätta detta arbete genom att finna och lyfta fram de bästa metoderna och att underlätta en konkret samverkan både mellan myndigheter och med frivilligorganisationer. Det gäller att se till hela samhället, inte minst rättsväsendet och kommunerna men också till exempel frivilligorganisationerna, säger Carin Götblad.

Socialstyrelsen får i uppdrag att rikta in sig på våldsutövarna och Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer.

Carin Götblad tillträder anställningen den 5 maj 2012. Uppdraget pågår till och med den 30 juni 2014.

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska