Pressinbjudan: Ökad mångfald inom Försvarsmakten

24 maj, 2012 |

Försvarsmakten kommer aktivt att rekrytera ny interkulturell kompetens för att komplettera sina kunskaper. Med ökad mångfald kan Försvarsmakten lösa dagens globala uppgifter bättre. Ett tydligt steg för en ökad integration inom Försvarsmakten och i Sverige.

Monica Larsson (Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten)

Monica Larsson (Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten)

Försvarsmakten inleder ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen där målsättningen är att rekrytera 500 i dag arbetslösa personer med annan etnisk bakgrund.

Deltagarna ska få prova på Försvarsmakten under en 10-veckor lång förberedande militär utbildning. Förhoppningen är sedan att så många som möjligt ska ta ställningen till om de vill genomföra ytterligare utbildning för att på sikt nå en anställning i Försvarsmakten.

Vi hoppas att ni har möjlighet att närvara. Vi kommer bl.a. att informera om de aktiviteter vi gör för att nå ut till dessa grupper och era kunskaper är här av stort värde för oss.

Välkomna!

Var: Högkvarteret, Lidingövägen 24

När: Onsdagen 30 maj 2012, kl. 14.00

Deltagare:

  • Per-Olof Stålesjö, Försvarsmaktens personaldirektör
  • Soledad Grafeuille, Arbetsförmedlingens strateg vid ledningsstaben

Enskilda intervjuer: Finns det möjlighet till efteråt.

Föranmälan: Till telefon 08-788 88 88 med namn och personnummer (underlättar inpassering, då legitimation krävs).

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska