Fantastiska Inspirationsdagar!

5 jun, 2012 |

Under två dagar, 11-12 maj, hölls inspirationsdagar i Lund för Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund (BHKRF). NBV stod för kost och logi för de ca 30–40 deltagarna.

Inspirationsdagar i Lund

Inspirationsdagar i Lund (förstora bilden)

Av: Anna E. Hjalmarsson

Det var således både unga och lite äldre, som under dessa två dagar hade trevligt, inspirerades och utvecklades, allt i folkbildningens tecken. Bl.a. diskuterades hur man kan stärka och utveckla verksamheten i och mellan föreningarna. Vikten av att inspirera och förmå ungdomarna att fortsätta med verksamheten i föreningarna togs också upp.

Under dag 1 hölls en genomgång av NBV och det pratades om bl.a. syftet med folkbildning. Det fanns stor möjlighet att ställa frågor och diskutera kring hur vi kan samarbeta i framtiden.

Under dag 2 hölls ett uppskattat folkdansseminarium med koreografi och scenografi och även en workshop hölls med frigörande bild där deltagarna fick tillfälle att arbeta med sin kreativa sida! Vi fick också se smakprov på härlig bosnisk folkdans!

Ett uppskattat inslag var också när några medlemmar ur Malmö Spelmanslag spelade svensk, och i huvudsak skånsk, folkmusik.

Kontakta studiekonsulent Alma Mesic (073-270 73 90, E-post, NBV Skåne) om ni har frågor anknutna till inspirationsdagarna.

Källa: NBV Skåne Gazette, nr 2, 2012

Bilder från programmet

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska