Upphandling för jämställdhet

24 aug, 2012 |

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en vägledning som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) och LOV (lagen om valfrihetssystem).

Upphandling för jämställdhet

Upphandling för jämställdhet

Kommuner och landsting köper varje år varor och tjänster för många miljarder kronor. I rollen som stora inköpare har de möjlighet att ställa krav på leverantörerna som främjar jämställdhet i samhället.

Syftet med SKL:s vägledning ”Upphandling för jämställdhet” är att klargöra de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling enligt LOU och LOV. Skriften ger också konkreta exempel på hur det kan se ut i verkligheten.

Mer info | Ladda ner (PDF file 0,6 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska