Det löser sig jämt – ny bok om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen

28 aug, 2012 |

Föräldraförsäkringen ses ofta som en rättighet där barnets bästa betonas och där familjer ofta gör traditionella val med ojämställda konsekvenser som följd. Nackdelarna med en ojämn fördelning av föräldraledighet är många, det skapar ojämlika villkor både i hemmet och på arbetsmarknaden, vilket framför allt missgynnar kvinnor.

Det löser sig jämt – ny bok om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen

Det löser sig jämt – ny bok om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen

Sara Dahlin och Johanna Lauri har för FOFF – Forum för feministiska föräldrar med stöd av Ungdomsstyrelsen skrivit en bok där familjer delar med sig av sina bästa strategier för att skapa en mer jämställd vardag. Boken bygger på intervjuer samt en enkätundersökning och tar sin utgångspunkt i delad föräldraledighet. De personliga berättelserna varvas med aktuell forskning och en genomgång av den svenska familjepolitiken.

I boken presenteras en mängd tips och lösningar för föräldraledighet, arbetsliv, ekonomi, hushållsarbete och fritid. Hur kan föräldraledigheten delas om man samtidigt vill fortsätta amma? Vem skyndar från jobbet när förskolan ringer? Hur kan ansvaret för barnens fritidsaktiviteter fördelas på bästa sätt?

Tanken är att inspirera familjer till mer jämställda val och att visa att det alltid finns möjlighet till jämställda lösningar, men att lösningarna kan se ut på många olika sätt.

Läs mer och ladda ned boken

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska