Konferensen ”Att förebygga mäns våld mot kvinnor”

8 okt, 2012 |

Konferensen arrangeras av kvinnoföreningen ”Respekt” Karlskrona, Länsstyrelsen Blekinge län och NBV Sydost i samband med jämställdhetsveckan för NBV Sydost.

Konferensen ”Att förebygga mäns våld mot kvinnor”

Konferensen ”Att förebygga mäns våld mot kvinnor” (Design: Haris T.)

Tid: onsdag den 24 oktober 2012, kl. 17.00–21.00

Plats: Hotell Scandic, Skeppsgossegatan 2, Karlskrona

Program

 • 17.00 Emina Cejvan, Bosniska Kvinnoföreningen Respekt | Välkomsthälsning
 • 17-00–18.00 Malin Olsson, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer, Roks | Presentation av Machofabriken! Machofabriken bjuder på en spännande och normkritisk resa. Presentation av kortfilms- och utbildningsmaterial om jämställdhet, manlighetsnormer och förebyggandet av våld.
 • 18.00–18.45 Sanela Bajramovic Jusufbegovic, Örebro universitet | När skammen blev starkare än sanningen. Föreläsning om sexuellt våld som krigsstrategi.
 • 18.45–19.00 Fika
 • 19.00–19.20 Mia Jönsson, Kvinnojouren Frideborg | Varför slår man? Och varför stannar man kvar? Fördjupa förståelsen för den utsatta kvinnans situation.
 • 19.20–19.40 Susanne Petersson, Tjejjouren Tindra | Hur kan man upptäcka och förhindra våld i nära relationer.
 • 19.40–19.50 Kort paus
 • 19.50–20.10 Socialförvaltningen, Karlskrona kommun | Information om hur man bäst stödjer de personer som utsatts för våld. Samarbete med polis, hälso- och sjukvård, kvinnojour med flera.
 • 20.10–20.30 Hur kan vi hitta strategier för att bekämpa mäns våld mot kvinnor? Diskussion om hur man arbetar för att förebygga fortsatt våld.
 • 20.30 Summering och reflektioner | Vad bör vi tänka på i framtiden? Framtagande av handlingsplan som deltagarna ska arbeta med i sin respektive organisation.

Moderator

 • Tajma Sisic, Tjejgruppen Kvinnans värde, Respekt Karlskrona

Kontakt

Fri entré

Bilder från konferensen
Sidan uppdaterad: 2012-11-07

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska