Ögonblicksbild i språnget – NBV:s årsskrift 2012

16 okt, 2012 |

När en verksamhet redovisas med över 1,2 miljoner studietimmar är det svårt att i en årsskrift göra verksamheten rättvisa. Vi har valt att här presentera exempel ur den enorma rikedom och variation som finns i hela verksamheten. Det är som att få en ögonblicksbild i språnget.

Ögonblicksbild i språnget – NBV:s årsskrift 2012

Ögonblicksbild i språnget – NBV:s årsskrift 2012

Så skriver NBV:s förbundsrektor i förordet till NBV:s årsskrift 2012.

Det finns även information om BHKRF:s demokrati- och jämställdhetsprojekt (s. 14).

Årsskriftens skribenter: Eva Åhlström (intervjuer och textbearbetning), Åke Marcusson, Ulla Lingesjö, Fadila Jasarevic och Mats Jönsson.

Källa | Ladda ner (PDF file 1,5 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska