Ungdomsstyrelsens satsningar för år 2013

25 feb, 2013 |

Ungdomsstyrelsen fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet.

Ansökan

Ansökan

Du kan ansöka fram till och med 23 september. För att få ett beslut i slutet på maj måste Ungdomsstyrelsen ha ansökan senast 27 mars.

Kommer ansökan in efter 27 mars men innan 23 september så fattar Ungdomsstyrelsen beslut i slutet på november.

Aktuella bidrag för projekt i Sverige

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska