Bosniska kvinnor kräver jämställd konstitution

1 nov, 2013 |

Behovet av förändringar av Bosnien-Hercegovinas konstitution är något som har diskuterats politiskt i många år. Men för första gången har kvinnoorganisationer från landets båda entiteter nu gått samman, för att se till att de nya formuleringarna säkerställer kvinnors lika rättigheter.

Svjetlana Marković (Foto: Kvinna till Kvinna/Karin Råghall)

Svjetlana Markovic är en av kvinnorna bakom initiativet ”Women citizens for constitutional reform” i Bosnien. Bilden är tagen i Azerbajdzjan under ett utbyte mellan unga kvinnoaktivister. Foto: Kvinna till Kvinna/Karin Råghall

Av: Malin Ekerstedt

Källa :: Kvinna till Kvinna :: Bosniska kvinnor kräver jämställd konstitution :: den 25 oktober 2013

2009 fastslog Europadomstolen för mänskliga rättigheter att Bosnien-Hercegovinas konstitution är diskriminerande. Detta eftersom vissa valbara politiska poster – exempelvis presidentposten – endast kan innehas av serber, kroater eller bosniaker. Detta är ett allvarligt hinder i Bosniens strävan efter ett EU-medlemskap, och även om mycket tid har ägnats åt förhandlingar, har landets politiska ledare ännu inte lyckats komma fram till en lösning. Bristen på framsteg har gjort att EU nu halverar sitt ekonomiska stöd till Bosnien.

Konstitution del av fredsavtal – Bosnien och Hercegovina består av de två politiska enheterna Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska. Den nuvarande konstitutionen var en del av Daytonavtalet, som undertecknades den 14 december 1995. Dess brist på genusperspektiv och konsekvenserna detta får för kvinnors rättigheter är utvecklat vidare i Kvinna till Kvinnas rapport Engendering the Peace Process.

Men den bosniska konstitutionen är inte bara diskriminerande mot andra etniska grupper än de ovan nämnda – den saknar också helt genusperspektiv. Något som allvarligt påverkar situationen för landets kvinnor.

– Avsaknaden av ett språk som inkluderar kvinnor gör att vi kvinnor inte erkänns av vår egen konstitution! Ta ordet ’president’ till exempel: Vi har ett ord för kvinnlig president, men det finns inte med i konstitutionen, utan bara ordet för manlig president. Detta innebär att kvinnor inte existerar alls på en politisk nivå, säger Svjetlana Markovic, från Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Helsinki Citizens Assembly Banja Luka.

Hon fortsätter med ett annat exempel:
– Vi har en lag om jämställdhet som innehåller en politisk kvotering på alla nivåer. Men den uppfylls inte i dag, lagen respekteras inte. Vi tror att om bestämmelsen fördes in i konstitutionen skulle det tvinga fram en förändring.

Säkerställa genusperspektiv

Och i samband med det reformarbete som nu pågår gällande konstitutionen, har en möjlighet öppnat sig för att föra fram även genusperspektivet.

Initiativet ”Women citizens for constitutional reform”

Initiativet ”Women citizens for constitutional reform” (extern länk)

Detta har kvinnorättsaktivister tagit fasta på, genom att bilda initiativet ”Women citizens for constitutional reform”. Gruppen har presenterat en plattform med prioriteringar och förslag till ändringar, för att säkerställa en jämställd konstitution.

För att dokumentet skulle ha en stark förankring, var processen i hur den togs fram mycket viktig i sig, förklarar Svjetlana Markovic, vars organisation är en av initiativtagarna bakom plattformen.

– Det var av yttersta vikt för oss att den grupp som arbetade fram dokumentet bestod av civila organisationer från Bosniens alla delar, så att det inte skulle uppstå några frågor efteråt om vilka som hade fått vara med och tycka, säger hon.

Milstolpe för kvinnorörelsen

Därför innebär plattformen också en milstolpe för kvinnorörelsen, eftersom det är första gången som en så stor grupp kvinnoorganisationer från Bosniens samtliga delar, agerat tillsammans för en konstitutionell förändring.

Lajla Zaimović-Kurtović, Besima Borić, Gordana Vidović och Svjetlana Marković presenterar plattformen

Lajla Zaimović-Kurtović, Besima Borić, Gordana Vidović och Svjetlana Marković presenterar plattformen

17 organisationer från det civila samhällets har undertecknat plattformen och ytterligare många har uttryckt sitt stöd för den. Initiativet har redan fått en hel del uppmärksamhet i media. Nu ligger fokus på att presentera plattformen för politiska partier och ledare samt för Bosniens olika parlament, liksom för det internationella samfundet. En annan parallell process är att sprida den bland allmänheten.

Plattformens prioriteringar: 1. Tillämpning av ett genusinkluderande språk i Bosnien och Hercegovinas konstitution; 2. Införande av positiva särbehandlingsprinciper i Bosnien och Hercegovinas konstitution i arbetet för full jämställdhet; 3. Ändringar i den befintliga katalogen över grundläggande rättigheter till att omfatta bestämmelser med respekt för allmän hälso- och sjukvård samt social- och familjeomsorg; 4. Bekräftelse från en högre nivå av rättsligt skydd av mänskliga rättigheter och friheter, och 5. Införande av principen om direkt demokrati i processen av konstitutionell reform.

– Vi kommer att besöka mindre städer och presentera plattformen på lokal nivå. Om en vill diskutera dessa frågor räcker det inte att bara tala med den politiska eliten. Vi vill att folk ska vara medvetna om processen och att det här dokumentet finns, säger Svjetlana Markovic.

Hon fortsätter:
– Alla våra prioriteringar kommer förmodligen inte komma med i den nya konstitutionen, men vi kommer att arbeta för dem alla för de är verkligen viktiga för oss! När så många organisationer ur det civila samhällets står bakom dem, betyder det att de är något mer än bara ord på ett papper.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska