Ungdomsstyrelsens projektbidrag för år 2014

11 feb, 2014 |

Det är dags att söka projektbidrag. Ungdomsstyrelsen fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet.

Alla Ungdomsstyrelsens bidrag fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar. EU-kommissionen bestämmer villkoren för bidragen som finansieras med hjälp av EU.

Du som vill ha besked från Ungdomsstyrelsen under maj 2014 ska ha lämnat in ansökan senast 10 mars 2014. Vill du ha besked under november 2014 ska du ha lämnat din ansökan till Ungdomsstyrelsen senast den 15 september 2014.

Aktuella bidrag för projekt i Sverige:

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska