Kvinnor och barn i rättens gränsland

10 feb, 2015 |

Svensk-norsk konferens om invandrande kvinnor och barns utsatta situation gentemot mäns våld den 17 mars 2015 i Oslo. Konferensen genomförs i samarbete mellan Länsstyrelserna i Värmland, Norrbotten och Västra Götaland samt Voksenåsen kulturcenter och MIRA-senteret – Resurscenter för kvinnor med minoritetsbakgrund.

Tid: tisdag den 17 mars 2015, kl. 09.30–15.40

Plats: Voksenåsen, Oslo

Kvinnor och deras barn som invandrar till Sverige och Norge för att etablera familj befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Deras uppehållstillstånd är tidsbestämt och beroende av att relationen med mannen de invandrat till bevaras. Mannen har i kraft av samhälls- och språkkunskap närmast fullständig kontroll över kvinnan och hennes myndighetskontakter. Detta kan utnyttjas av våldsbenägna män. Både i Sverige och Norge finns en rätt till uppehållstillstånd på självständigt grundlag om förhållandet upphört som följd av våld. Men detta är kvinnan inte alltid informerad om.

Eva Eriksson skrev en utredning för den svenska regeringen 2012 på ovanstående tema och Voksenåsen följde upp med en konferens i november 2012. Nu, drygt 2 år senare, bjuds det på nytt in till svensk-norsk konferens för att genom paneldiskussioner och föreläsningar undersöka vad som har hänt sedan sist.

Sista anmälningsdag är den 10 mars 2015.

Deltagaravgift: 500 NOK. I avgiften ingår förtäring.

Mer info