Jämställdhetsdagarna i Malmö

11 jun, 2015 |

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Save the Date! Jämställdhetsdagarna går av stapeln 27–28 januari 2016 på Malmö Live (Dag Hammarskjölds torg 4, 211 18 Malmö).
Jämställdhetsdagarna

Jämställdhetsdagarna

Välkomna till Jämställdhetsdagarna, konferensen som tar sin utgångspunkt i det svenska jämställdhetspolitiska målen och som sätter sökarljuset på hur vi ska arbeta med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsdagarna är en konferens som riktar sig till ledning och professionella på olika nivåer med ansvar för jämställdhet i sina verksamheter. Chefer och förtroendevalda, verksamhetsfolk, kvalitetsutvecklare, controllers och sakkunniga, jämställdhetsstrateger och verksamhetsutvecklare, ägare och styrelseledamöter, offentliga och privata verksamheter.

Jämställdhetsdagarna erbjuder ett fullspäckat program med seminarier, workshops, nationella och internationella talare, utställningsytor och forum för nätverkande – samhällets viktigaste utmaningar sätts under jämställdhetsluppen. Programmet presenterar det nyaste och det mest relevanta inom jämställdhetsintegrering. Det ger omvärldsbevakning med allt från FN:s arbete med de nya hållbara utvecklingsmålen till uppdatering av pågående utredningar och propositioner. Företagens CSR-arbete och offentliga upphandlingar diskuteras. Konkreta resultat och goda exempel från genomförda satsningar i olika verksamheter presenteras. Nya frågor och dilemman som ännu inte har färdiga svar undersöks. Parternas roller i jämställdhetsintegrering lyfts. Komma- igång-utbildningar med grundläggande kunskap erbjuds. Dessutom kommer det första Svenska Jämställdhetspriset delas ut!

Jämställdhet är en del av lösningen på samhällets utmaningar. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används i Sverige och globalt sedan 1995 för att identifiera och åtgärda ojämställdheter runt om i samhället. Det är dags att samla alla med erfarenhet och som vet mest, om både problem och möjligheter. Tillsammans kan vi vara innovativa och lära och utmanas av varandra för att hitta de smartaste lösningarna. Jämställdhetsdagarna är en kugge i kunskapsbaserad samhällsförändring!

”Vi som jobbar med jämställdhet har ju tyckt att det bara är så märkligt att det inte finns en nationell konferens för vårt arbete i Sverige”, Tanya Jendersen, jämställdhetsstrateg, Norrbottens Läns landsting

”För att ta ytterligare steg i arbetet med jämställdhet behöver vi en arena där de som redan arbetar och där de som ska börja arbeta med jämställdhetsintegrering kan få både visionära och konkreta exempel på hur de kan skapa jämställdhet i sin verksamhet. Jämställdhetsdagarna kan bli den arenan!”, Anders Eriksson, planeringssekreterare, Malmö Stad

Håll utkik efter hemsidan

För mer information

  • kontakta Malpuri Groth | E-post
Sidan uppdaterad: 2015-06-12

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska