Bygget av Islamiska centret i Örebro

3 nov, 2016 |

Denna skönhet tillhör Islamiska centret i Örebro och är redan väl under uppbyggnad. Alla som vill vara en del av detta projekt kan ekonomiskt stödja dess bygge.

Islamiska centret i Örebro

Islamiska centret i Örebro

Det ekonomiska stödet är symboliskt. Alla som vill hjälpa kan kontakta Razija Avdić på telefon 073-708 68 22 eller swisha.

Insamlingen pågår till den 10 november 2016. Pengarna kommer att överlämnas av BHKRF till Bosniska islamiska församlingen i Örebro. Förteckning över alla våra deltagare kommer att publiceras här nedan.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska