Tredje mötet ”Vi växer tillsammans” i Skillingaryd

18 jun, 2019 |

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), Språkinstitutet i Sarajevo, Bosnisk-Hercegovinska riksförbund (BHRF), Bosniakiska islamiska samfundet (BIS), Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund (BHKRF), Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet (BHSKF), Bosnien-Hercegovinas muslimska ungdomsförbund (BEMUF) och APU Network arrangerar tredje mötet för bosniska föreningar ”Vi växer tillsammans”.

Tredje mötet ”Vi växer tillsammans” i Skillingaryd

Tredje mötet ”Vi växer tillsammans” i Skillingaryd

Tid: lördag den 12 oktober 2019, kl. 10.00–16.00

Plats: NBV, Storgatan 6, 568 32 Skillingaryd

Det är i språkandet som kunskapen blir till

Program

  • 10.00 Samling, registrering, fika
  • 10.30 Modersmål och tvåspråkighet (MOT), Azra Jelačić
  • 11.00 NBV och medlemsorganisationer (MO) i initiativet Modersmål och tvåspråkighet (MOT), Stefan Lahall
  • 11.45 Hur kan vi uppnå mer tillsammans, Muhidin Čolić
  • 12.30 Lunch
  • 13.30 Planering- och rapportering av verksamheten, Nadira Kilim
  • 14.00 Workshop, Sadeta Murić
  • 15.15 Slutlig diskussion med kaffe och kakor
  • 16.00 Avslutning

Inspirerande möten ”Vi växer tillsammans” har för avsikt att informera och inspirera nuvarande cirkelledare och inkludera nya medlemmar.

Tredje mötet gäller bosniska föreningar som samarbetar med NBV Sydost inom initiativet ”Modersmål och tvåspråkighet”.

Arrangemanget är alkoholfritt.

Anmälan till Azra Jelačić, azrajelacic@hotmail.com, 070-445 13 35 senast 1 oktober 2019.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska