Fjärde mötet ”Vi växer tillsammans” i Västerås

18 jun, 2019 |

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), Språkinstitutet i Sarajevo, Bosnisk-Hercegovinska riksförbund (BHRF), Bosniakiska islamiska samfundet (BIS), Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund (BHKRF), Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet (BHSKF), Bosnien-Hercegovinas muslimska ungdomsförbund (BEMUF) och APU Network arrangerar fjärde mötet för bosniska föreningar ”Vi växer tillsammans”.

Fjärde mötet ”Vi växer tillsammans” i Västerås

Fjärde mötet ”Vi växer tillsammans” i Västerås

Tid: lördag den 26 oktober 2019, kl. 10.00–16.00

Plats: Lovisagården IOGT-NTO, Slottsgatan 6, 722 11 Västerås

Det är i språkandet som kunskapen blir till

Program

  • 10.00 Samling, registrering, fika
  • 10.30 Modersmål och tvåspråkighet (MOT), Azra Jelačić
  • 11.00 NBV och medlemsorganisationer (MO) i initiativet Modersmål och tvåspråkighet (MOT), Stefan Lahall
  • 11.45 Hur kan vi uppnå mer tillsammans, Muhidin Čolić
  • 12.30 Lunch
  • 13.30 Planering- och rapportering av verksamheten, Nedžad Bajramović
  • 14.00 Workshop, Sadeta Murić
  • 15.15 Slutlig diskussion med kaffe och kakor
  • 16.00 Avslutning

Inspirerande möten ”Vi växer tillsammans” har för avsikt att informera och inspirera nuvarande cirkelledare och inkludera nya medlemmar.

Fjärde mötet gäller bosniska föreningar som samarbetar med NBV Mitt inom initiativet ”Modersmål och tvåspråkighet”.

Arrangemanget är alkoholfritt.

Anmälan till Azra Jelačić, azrajelacic@hotmail.com, 070-445 13 35 senast 14 oktober 2019.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska