Guide för elevhälsan mot sexuella trakasserier i skolan

10 sep, 2019 |

Sveriges Kvinnolobby lanserar nu en efterlängtad guide mot sexuella trakasserier i skolan! Den vanligaste platsen för unga flickor och pojkar att utsättas för sexuella trakasserier är i skolan eller på skolgården. Det är ett arbetsmiljöproblem som inte kan accepteras.

Guide för elevhälsan mot sexuella trakasserier i skolan

Guide för elevhälsan mot sexuella trakasserier i skolan

En undersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att 24,2 % av flickorna och 6 % av pojkarna i årskurs 9 har blivit utsatta för sexualbrott under de senaste tolv månaderna. Den vanligaste platsen att bli utsatt på är i skolan eller på skolgården. Det är oacceptabelt. Skolan måste ha en nollvision om sexuella trakasserier. Sex- och samlevnadsundervisningen måste ses som en del av det förebyggande arbetet med pojkar och mäns våld mot flickor och kvinnor.

Med stöd från Skolverket har Sveriges Kvinnolobby tagit fram en guide för personal inom elevhälsan för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. Guiden fokuserar särskilt på tre områden där ett starkt jämställdhetsperspektiv behövs:

  • Samtycke ur ett maktkritiskt perspektiv
  • Porrkritik och hur du som skolpersonal kan samtala med elever om porr
  • Hedersproblematik och vad du som skolpersonal kan göra

Makt, sex och skolan – guide för elevhälsan (PDF file 1,35 MB)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska