Vi växer tillsammans i Göteborg

13 sep, 2022 |

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), Språkinstitutet i Sarajevo, Bosnisk-Hercegovinska riksförbund (BHRF), Bosniakiska islamiska samfundet (BIS), Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund (BHKRF), Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet (BHSKF), Bosnien-Hercegovinas muslimska ungdomsförbund (BEMUF) och APU Network arrangerar mötet för bosniska föreningar ”Vi växer tillsammans”.

Vi växer tillsammans i Göteborg

Vi växer tillsammans i Göteborg

Tid: lördag, den 19 november 2022, kl. 10.00–16.00

Plats: Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg

Det är i språkandet som kunskapen blir till

Program

  • Betydelsen av att föra vidare det bosniska språket för både individ, grupp och samhälle, Azra Jelačić
  • Arbetet med Modersmål och tvåspråkighet i Sverige och ur ett europeiskt perspektiv, Muhidin Čolić
  • NBV och folkbildning, Catharina Sandberg (NBV)
  • Det roliga och givande att vara cirkelledare, Sadeta Murić

Inspirerande möten ”Vi växer tillsammans” har för avsikt att informera och inspirera nuvarande cirkelledare och inkludera nya medlemmar.

Detta möte gäller bosniska föreningar som samarbetar med NBV Väst inom initiativet ”Modersmal och tvasprakighet”.

Arrangemanget är alkoholfritt.

Anmälan

Info

Sidan uppdaterad: 2022-09-23

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska