Vi växer tillsammans i Örebro

13 sep, 2022 |

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), Språkinstitutet i Sarajevo, Bosnisk-Hercegovinska riksförbund (BHRF), Bosniakiska islamiska samfundet (BIS), Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund (BHKRF), Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet (BHSKF), Bosnien-Hercegovinas muslimska ungdomsförbund (BEMUF) och APU Network arrangerar mötet för bosniska föreningar ”Vi växer tillsammans”.

Vi växer tillsammans i Örebro

Vi växer tillsammans i Örebro

Tid: lördag, den 8 oktober 2022, kl. 10.00–16.00

Plats: Kulturfabriken, NBV Mitt, Nygatan 38, 702 11 Örebro

Det är i språkandet som kunskapen blir till

Program

  • Betydelsen av att föra vidare det bosniska språket för både individ, grupp och samhälle, Azra Jelačić
  • Arbetet med Modersmål och tvåspråkighet i Sverige och ur ett europeiskt perspektiv, Muhidin Čolić
  • NBV och folkbildning, Catharina Sandberg (NBV)
  • Det roliga och givande att vara cirkelledare, Sadeta Murić

Inspirerande möten ”Vi växer tillsammans” har för avsikt att informera och inspirera nuvarande cirkelledare och inkludera nya medlemmar.

Detta möte gäller bosniska föreningar som samarbetar med NBV Mitt inom initiativet ”Modersmal och tvasprakighet”.

Arrangemanget är alkoholfritt.

Anmälan

Info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska