Ny studie: Mäns våld mot kvinnor har ökat de senaste 20 åren

16 nov, 2022 |

Inför Orange day (Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnorr) 2022 lanserar Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, tillsammans med Örebro universitet studien Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld, som visar på omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige. Det är den första i sitt slag på över 20 år. Siffrorna är som väntat mörka, bland annat uppger 55 % av alla kvinnor att de utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag.

Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld

Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld

För 20 år sedan gjordes föregångsstudien Slagen Dam, och när man jämför siffrorna kan man se att våldet inte har minskat. Tvärtom kan vi se att våldet har ökat. Roks ordförande Jenny Westerstrand har varit med och tagit fram de båda studierna:

– Vi ser att våldet inte har minskat, trots extremt mycket politiskt tal om frågan under dessa 20 år. Vi ser mer rapporterat sexuellt våld och att unga kvinnors utsatthet har ökat. Vi ser också att våld utövas i alla möjliga relationer och på alla möjliga arenor. Det ger en dyster bild, minst sagt, av att växa upp till kvinna i Sverige. Hur är det möjligt att detta får fortgå?

Utvalda resultat från Kvinnors trygghet:

  • 55 %av alla kvinnor har utsatts för våld av någon man efter sin 15-årsdag.
  • 45 %av alla kvinnor har utsatts för våld av män de inte har haft en relation med.
  • 80 % av alla kvinnor mellan 18 och 24 år har blivit sexuellt trakasserade av en man.

Jenny Westerstrand, Roks ordförande:

– Siffrorna visar hur omfattande och utbrett mäns våld mot kvinnor är, också utanför nära relationer. Till detta kommer att kvinnorna som har utsatts i hög utsträckning rapporterar om flera våldshändelser. I Slagen Dam talade forskarna om ”det allestädes närvarande våldet”. Vi ser det också i denna studie.

Våld i relationer:

  • 10 % av kvinnor som just nu lever ihop med en man (make/sambo) har utsatts för våld av honom.
  • 37 % har utsatts för våld från en tidigare make eller sambo.
  • 30 % har utsatts för våld av en pojkvän som de inte bott tillsammans med.

Jenny Westerstrand, Roks ordförande:

– Samma mönster märktes i studien för 20 år sedan och mönstret bekräftar också det jourernas ser och forskningen visar: När du lever i den våldsamma relationen blir våldet svårt att sätta ord på. Våldet startar en process där den utsatta själv tar på sig ansvar och involveras i att omförhandla våldet till något annat. Hans oro eller hennes egna brister. Det är först när hon lämnat relationen som hon till fullo ser och definierar det hon erfarit i termer av våld. Det är en process att komma ur våldet också.

Våld efter relationer:

  • 37 % av de kvinnor som lämnat en våldsam man har utsatts för fysiskt våld eller sexuella övergrepp efter separationen.
  • 24 % har blivit hotade med våld ansikte mot ansikte efter separationen. 9 % har blivit hotade via telefon eller digitalt.
  • 14 % av mammorna har utsatts för våld i samband med umgänge med gemensamma barn.

Jenny Westerstrand, Roks ordförande:

– Fler än var tredje kvinna som lämnat en våldsam relation fortsätter att utsättas för våld efter separationen. Inte sällan sker det vid tillfällen då kvinnan tvingas lämna över barnet för umgänge med pappan. Vilket oerhört misslyckande av samhället!

Om studien

15 000 slumpmässigt utvalda svenska kvinnor mellan 18 och 86 år blev tillfrågade om att medverka i undersökningen Kvinnors trygghet, och svarsfrekvensen landade på 44 procent. Svaren är insamlade under 2021 och studien publicerades den 16 november 2022.

Systerligt,
Roks

Orange the World

Orange the World

Vad är Orange Day?

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnorr, Orange Day, instiftades den 25 november 1999 av FNs generalförsamling som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. Varje år den 25 november brukar kända byggnader som Eiffeltornet, Empire State Building och Globen lysa upp i orange, och stora demonstrationer brukar hållas för att belysa mäns våld mot kvinnor.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska