Konferencija ”Prevencija muškog nasilja nad ženama”

8 Oct, 2012 |

Konferenciju organizuje udruženje žena ”Respekt” Karlskrona, Länsstyrelsen Blekinge län i NBV Sydost u vezi sedmice rodne ravnopravnosti za NBV Sydost.

Konferencija ”Prevencija muškog nasilja nad ženama”

Konferencija ”Prevencija muškog nasilja nad ženama” (Design: Haris T.)

Vrijeme: srijeda 24. oktobra 2012., 17.00-21.00

Mjesto: Hotell Scandic, Skeppsgossegatan 2, Karlskrona

Program

 • 17.00 Emina Ćejvan, Bh. udruženje žena Respekt | Pozdravna riječ
 • 17.00–18.00 Malin Olsson, Nacionalna organizacija dežurstava za žene i djevojke, Roks | Predstavljanje Machofabriken (Macho-fabrika, metodski materijal za mlade)! Machofabriken nudi uzbudljivo putovanje uz kritiku društvenih normi. Predstavljanje kratkih filmova i obrazovnih materijala o rodnoj ravnopravnosti, normama muškosti i prevenciji nasilja.
 • 18.00–18.45 Sanela Bajramović Jusufbegović, Örebro universitet | Kada sramota biva jača od istine. Predavanje o seksualnom nasilju kao ratnoj strategiji.
 • 18.45–19.00 Kafa
 • 19.00–19.20 Mia Jönsson, Dežurstvo za žene Frideborg | Zašto muškarci tuku? I zašto se ostaje? Dublje razumijevanje položaja žena izloženih nasilju.
 • 19.20–19.40 Susanne Petersson, Dežurstvo za djevojke Tindra | Kako otkriti i spriječiti nasilje u bliskoj vezi.
 • 19.40–19.50 Kratka pauza
 • 19.50–20.10 Socijalna uprava, Karlskrona | Informacije o najboljoj podršci žrtvama nasilja. Saradnja s policijom, zdravstvom, dežurstvima za žene i dr.
 • 20.10–20.30 Kako iznaći strategije za borbu protiv muškog nasilja nad ženama? Diskusija o radu na prevenciji nasilja.
 • 20.30 Sažetak i refleksije | Na šta misliti u budućnosti? Akcioni plan prema kojem će učesnici raditi u svojim organizacijama.

Moderator

 • Tajma Šišić, Tjejgruppen Kvinnans värde, Respekt Karlskrona

Kontakt

Slobodan ulaz

Slike s konferencije
Stranica obnovljena: 2012-11-07

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X