Evidensbaserad praktik nr 2 2011

13 sep, 2011 |
Evidensbaserad praktik, Tema: Våld i nära relationer

Evidensbaserad praktik, Tema: Våld i nära relationer

Temat i det här numret är våld i nära relationer. Oftast handlar det om mäns våld mot kvinnor och detta är ett omfattande och allvarligt samhällsproblem, både i Sverige och globalt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är våldet en av de främsta anledningarna till kvinnors ohälsa i världen.

Det har bitvis varit svårt för dem som arbetar med våld i nära relationer att på ett effektivt sätt kunna hjälpa dem som behöver stöd. En viktig orsak är att det har saknats såväl kunskap som evidensbaserade metoder, säger Anders Tegnell, avdelningschef för Kunskapsstyrning på Socialstyrelsen.

Mer info | Ladda ner (PDF file 0,75 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska