Agera och förebygg

16 sep, 2011 |
Agera och förebygg (Ungdomsstyrelsen)

Agera och förebygg (Ungdomsstyrelsen)

Ungdomsstyrelsen har under åren 2007–2010 genomfört utbildningar om insatser som kan förebygga mäns våld mot flickor och kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Denna rapport innehåller en beskrivning av hur Ungdomsstyrelsen har genomfört uppdraget under 2010 och för en diskussion kring uppdragets genomförande mellan 2008 och 2010.

Rapporten innehåller förslag på ytterligare insatser som behöver göras inom området.

Mer info | Ladda ner (PDF file 20,7 Mb) | Övriga Ungdomsstyrelsens publikationer

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska