Unga, sex och Internet

16 sep, 2011 |
Mer om unga, sex och nätet
Mer om unga, sex och nätet (Ungdomsstyrelsen)

Mer om unga, sex och nätet (Ungdomsstyrelsen)

”Mer om unga, sex och nätet” är tänkt att vara ett stöd för dig som arbetar med ungas utsatthet på nätet. Här hittar du de aktörer som arbetar med barn och unga och en sammanfattning av olika metodmaterial inom ämnet unga, sex och Internet.

Mer info | Ladda ner (PDF file 0,9 Mb)

Ses offline? Ett metodmaterial om unga, sex och Internet
Ses offline? Ett metodmaterial om unga, sex och internet (Ungdomsstyrelsen)

Ses offline? Ett metodmaterial om unga, sex och internet (Ungdomsstyrelsen)

”Ses offline?” är ett metodmaterial för dig som arbetar på högstadiet eller gymnasiet, i fritidsverksamheter eller ungdomsorganisationer.

Mer info | Ladda ner (PDF file 0,8 Mb)

Se mig! Unga om sex och Internet
Se mig – Unga om sex och internet (Ungdomsstyrelsen)

Se mig – Unga om sex och internet (Ungdomsstyrelsen)

Rapporten ”Se mig! Unga om sex och Internet” är en studie av flickor och pojkars attityder och erfarenheter av sexuell exponering på Internet. Ungdomsstyrelsen har också undersökt ungas erfarenheter av att sälja sex mot ersättning.

Mer info | Ladda ner (PDF file 5,5 Mb)

Övriga Ungdomsstyrelsens publikationer

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska