Det är inte SVT:s uppdrag att förvanska historien

18 sep, 2011 |
Ytterligare 613 offer för folkmordet i Srebrenica begravdes den 11 juli 2011 (Foto: Haris Tucaković)

Ytterligare 613 offer för folkmordet i Srebrenica begravdes den 11 juli 2011 (Foto: Haris Tucaković)

Källa :: SVT Debatt :: Det är inte SVT:s uppdrag att förvanska historien :: den 18 september 2011

PUBLIC SERVICE. Den 6 september publicerade SVT Debatt artikeln: SVT: ”Det ingår i vårt uppdrag att visa kontroversiella dokumentärer”. Där hävdar SVT att filmen ”Staden som offrades” inte alls är partisk och att den inte förnekar folkmord. SVT:s uppdrag att visa kontroversiella filmer är obestridligt. Vi stödjer till fullo SVT:s ambition att vara opartiskt, men är deras uppdrag att medverka i historierevisionism? Vi hoppas inte det. Det skriver Bosniska Akademiker i Sverige.

Den 6 september 2011 publicerade SVT Debatt på sin hemsida artikeln: SVT: ”Det ingår i vårt uppdrag att visa kontroversiella dokumentärer”. I den nämnda artikeln hävdar SVT att filmen ”Staden som offrades” inte alls är partisk och att den inte förnekar folkmord. Vidare påpekas det i artikeln att det ingår i SVT:s uppdrag att visa kontroversiella filmer, och här blandas tyvärr två viktiga saker ihop.

SVT:s uppdrag att visa kontroversiella filmer är obestridligt. Vi stödjer till fullo SVT:s ambition att vara opartiskt, öppet och ifrågasättande i sin grävande journalistik, oavsett ämne. Men är SVT:s uppdrag att medverka i historierevisionism? Vi hoppas inte det.

SVT hävdar att filmen vill visa både bakomliggande mekanismer och konkreta händelser som ledde till att serbisk militär intog Srebrenica 1995. Enligt filmen var det dels den bosniska ledningen som ”bytte” staden mot serbiska territorier runt Sarajevo, dels bosniska attacker på serbiska byar och det hot som bosnisk militär utgjorde som resulterade i serbisk militär intåg i Srebrenica.

Att framföra sådana kontroversiella påståenden utan att ens nämna både ICTY:s (Haag-tribunal) och ICJ:s (International court of justice) domar som tydligt identifierar folkmordet i Srebrenica som del av en större plan om etniskt rent serbiskt land, s.k. ”joint criminal enterprise”, är både partiskt och revisionistiskt.

Här vill vi än en gång betona att vi välkomnar alla undersökningar om huruvida viss politisk kohandel med territorier verkligen ägt rum under kriget i Bosnien, detta skall dock inte utnyttjas för att skapa felaktig bild om Europas största folkmord sedan andra världskriget.

Läs hela artikeln på SVT Debatt

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska