Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

20 sep, 2011 |
Mäns våld mot kvinnor (Brå – Brottsförebyggande rådet)

Mäns våld mot kvinnor (Brå – Brottsförebyggande rådet)

Medvetenheten har ökat, kunskapsnivån har höjts, nya verksamheter har startat och lagstiftningen har ändrats. Det är en del av resultaten av regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Handlingsplanen, som består av 56 åtgärder, presenterades hösten 2007 för mandatperioden 2007–2010. Brottsförebyggande rådet (Brå) har haft regeringens uppdrag att följa och utvärdera arbetet och presenterade en delredovisning i januari 2010.

Brå konstaterar att handlingsplanen har resulterat i en imponerande mängd aktiviteter men att effekter för målgrupperna, i form av mindre utsatthet för våld, är mer osäkra. (Rapport 2010:18)

Författare: Marcus Lundgren, Stina Holmberg, Ylva Lennartsson Hartmann, Amanda Netscher

Publikationsnummer: 978-91-86027-63-6

Publikationsår: 2010

Mer info | Ladda ner (PDF file 1,37 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska