Våld, prostitution och arbetsmarknad i fokus för jämställdhetspolitiken 2011–2014

26 sep, 2011 |
Jämställdhet: arbetande mannen och kvinnan, sida vid sida (Foto: Belga/Science)

Jämställdhet: arbetande mannen och kvinnan, sida vid sida (Foto: Belga/Science)

Pressmeddelande | 23 september 2011 | Utbildningsdepartementet

Regeringen har den 23 september 2011 överlämnat skrivelsen Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014 till riksdagen.

Insatserna följer upp den kraftiga resursförstärkning som gjordes på jämställdhetsområdet 2006–2010. Jämställdhetsintegrering är även i fortsättningen regeringens huvudsakliga strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vid sidan av nya reformer är en central utgångspunkt att värna och säkra hållbarheten i redan genomförda åtgärder.

Sverige är ett föregångsland när det gäller jämställdhet, men det finns många exempel på jämställdhetsutmaningar som består. De bestående löneskillnaderna mellan kvinnor och män ett sådant exempel. Ett annat är att i genomsnitt 20 kvinnor varje år dödas av en närstående, vilket ofta är kulmen på en lång period av våld och hot och även polisanmälningar. Det är inte heller acceptabelt att omkring 70 000 unga i Sverige upplever att föräldrar, religion eller kultur sätter gränser i valet av äktenskapspartner.

Det som fortfarande har högst prioritet är att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Fortsatta insatser för en jämställd arbetsmarknad och jämställdhet i skolan är andra prioriterade områden.

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska