Kvinnors rättigheter – en handbok för aktivister, journalister och beslutsfattare

27 sep, 2011 |
Kvinnors rättigheter – en handbok för aktivister, journalister och beslutsfattare

Kvinnors rättigheter – en handbok för aktivister, journalister och beslutsfattare

Att föra fram och erkänna kvinnors och flickors rättigheter är vår tids viktigaste målsättning.

Jämställdhet mellan könen handlar om så mycket mer än ett moraliskt riktigt ställningstagande, det handlar om att uppnå positiva bieffekter på alla plan i samhället, både ekonomiska, sociala och politiska.

Denna handbok handlar om Kvinnokonventionen från 1979, Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993, och om det Fakultativa protokollet till kvinnokonventionen från år 2000.

Innehållet i dessa dokument gäller alla kvinnor och flickor, utan åtskillnad av något slag.

Text: Christina Ljung | Utgivare: CEDAW-nätverket, 2004

Mer info | Ladda ner (PDF file 6,5 Mb)

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska