Den livsfarliga historien – om nationalism, historiebruk och vägen till försoning

28 okt, 2011 |
Forum för levande historia

Forum för levande historia

Ett pedagogiskt material för gymnasieelever om hur nationalism kan leda till intolerans och motivera övergrepp. Projektet görs i samarbete med Sida och lanseras på Skolforum i Stockholm och Lärardagarna i Göteborg den 31 oktober − 2 november 2011.

Forum för levande historia arbetar mot dagens intolerans med utgångspunkt i historiens brott mot mänskligheten. För demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Den livsfarliga historien är ett projekt om nationalism, om historiebruk och historiemedvetande. Det handlar om hur historien kan missbrukas som maktvapen i en nationell mobilisering och hur nationalismen kan leda till intolerans och våld. Men det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt utifrån helt olika sätt att uppfatta ett historisk skeende.

I projektet vill man belysa, öka förståelsen och väcka frågor: Vilken roll kan historien spela i en nationalistisk process? Hur påverkas vi människor av det vi uppfattar som den objektiva historien och hur kan det egna historiska berättelsen stå i vägen för en försoningsprocess?

Utgångspunkt: kriget i forna Jugoslavien

Under 1990-talet använde flera aktörer i det forna Jugoslavien den egna historien för att bygga upp och förstärka nationalistiska känslor och det växte fram en mycket kraftfull etnisk nationalism. Den polarisering som detta ledde till var en av huvudorsakerna bakom det krig som utbröt i regionen.

Utgångspunkten för materialet är kriget i forna Jugoslavien och den process i Bosnien som har följt efter kriget. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995 då mellan 7 000 och 8 000 människor mördades. Händelserna i Srebrenica har lett till ett stort antal folkmordsdomar vid ICTY i Haag – den internationella krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien som etablerades redan 1993.

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska