Gemytligt möte med NBV:s Förbundsstyrelse

25 feb, 2012 |
Gemytligt möte med NBV:s Förbundsstyrelse

Gemytligt möte med NBV:s Förbundsstyrelse

Stockholm, den 24 februari 2012

Ett gemytligt möte med givande diskussion om viktiga punkter för hur skall Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV och bosniska förbund, de nya medlemsorganisationerna i NBV, ha det i framtiden.

Vid mötet närvarade Åke Marcusson (förbundsrektor), Jonatan Hjort (förbundsordförande), Håkan Stegeby (förbundets vice ordförande), Peter Axelsson (förbundssekreterare), Susanne Hedman-Petersson (kassör) och ledamöter Susanne Henriksson, Vidar Aronsson, Ali Reunanen, Jan Linde och Axel Wigforss samt Fikret Kadić (Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet), Mustafa Šetkić (Bosniakiska Islamiska Samfundet) och Haris Tucaković (Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund).

Bilder från mötet

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska