Abdullahi Mahamoud fick årets folkbildningsstipendium

9 okt, 2012 |

NBVs stipendium för goda insatser inom folkbildning för integration tilldelas Abdullahi Mahamoud, Jönköping.

Abdullahi Mahamoud och Jonatan Hjort (NBV:s förbundsordförande)

Abdullahi Mahamoud och Jonatan Hjort (NBV:s förbundsordförande)

Ur juryns motivering – ”Abdullahi Mahamoud är en stor visionär med ett omfattande kontaktnät som verkar för afrikaners och andra invandrares integration i det svenska samhället. Abdullahi Mahamoud får med en positiv livssyn saker att hända. Hinder passerar han och ser det som en utveckling och lyckas på sitt ödmjuka sätt göra något bra av dessa.”

Priset delas i år ut för tionde gången och består av ett stipendium på 10 000 kr som utdelas i samband med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBVs förbundskonferens i Örebro den 6 oktober.

Abdullahi Mahamoud och Jonatan Hjort (NBV:s förbundsordförande)

Abdullahi Mahamoud och Jonatan Hjort (NBV:s förbundsordförande)

Abdullahi Mahamoud är medlem i Afrikanska Utvecklings- och integrationsföreningen (AUIF) och har haft samarbete med NBV sedan 2006. Han är grundare till och ordförande för Safari Riksförbundet i Sverige (2010).

AUIF är en lokal förening som har verksamhet med olika inriktning. De har bl.a. haft studiecirklar kring ämnen som: Att Förebygga Kat, Körkortsteori, samt Om Sverige. En stor del av verksamheten handlar om att skapa tv-program för lokal-tv där de har ett eget program som heter AfroTV. Programmet syfte är att nå fler afrikaner med information om integration och hur svenska samhället fungerar.

I Safari Riksförbundet i Sverige arbetar Abdullahi Mahamoud för att samla afrikanska föreningar under ett paraply och till NBV.

NBVs stipendium för goda insatser inom området folkbildning och integration delas ut sedan 2003. Varje NBV-avdelning kan nominera en kandidat, vilken har gjort och gör en särskilt god insats för att med folkbildningens idé och metoder befrämja integrationen i vårt samhälle. Arbetet ska vara i nära samverkan med NBV-avdelningen och skapa möjligheter för goda kontakter med NBVs medlemsorganisationer.

Mer information:
NBV-förbundet, verksamhetsutvecklare Fadila Jasarevic

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska