Internationella dagen för flickor

10 okt, 2012 |

I december 2011 beslutade FN att införa Flickadagen (International Day of the Girl Child). Denna internationella dag äger rum för första gången den 11 oktober nu under hösten 2012.

Internationella dagen för flickor

Internationella dagen för flickor

FN: s definition av ”Girl Child” tas som utgångspunkt – ett kvinnligt barn mellan noll och arton år.

Precis som att kvinnors rättigheter lyfts fram på den Internationella kvinnodagen skall nu flickors rättigheter uppmärksammas.

Flickor utsätts för dubbel diskriminering gentemot både deras ålder och kön, vilket gör dem speciellt utsatta. Därför behöver deras situation lyftas fram och belysas för att förstärka kampen för deras rättigheter.

Kort fakta om flickor och kvinnors situation i världen:

  • I Afrika och Asien uppskattar man att flickor i åldern 10–14 år i genomsnitt arbetar 7 timmar om dagen i sina hem.
  • Varje år dör 70 000 flickor i åldern 15-19 år av förlossningskomplikationer, ofta p.g.a. att deras kroppar inte är färdigutvecklade.
  • Mer än 20 000 flickor under 18 år gifts bort varje dag.

Mer info

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska