Språkinformatörer hjälper Polisen att nå fler

27 dec, 2013 |

Rikspolisstyrelsen i Sverige tar nu hjälp av flerspråkiga informatörer för att nå personer med annat modersmål än svenska. Syftet är att öka kunskaperna om brott i nära relationer och få fler att polisanmäla.

Kvinnovåld

Kvinnovåld

Polisen | Pressmeddelande | Brott i nära relationer

I Sverige mördas varje år 17 kvinnor och 3 män av sin partner eller före detta partner. Antalet människor som varje år utsätts för våld av en närstående beräknas motsvara befolkningen i en medelstor stad, till exempel Uppsala. Förra året tog Polisen emot 35 000 anmälningar om brott i nära relationer. Men långt ifrån alla polisanmäler. För att fler ska kontakta polisen genomförs en informationskampanj till allmänheten.

Från början av december kommer Polisen att informera om relationsvåld på några av de största invandrarspråken: spanska, polska, arabiska, somaliska och engelska. I Göteborg, Malmö och Uppsala ordnas ett hundratals informationsträffar hos mångkulturella samlingspunkter, exempelvis kvinnoföreningar och medborgarkontor.

Vid informationsträffarna tar Polisen hjälp av flerspråkiga informatörer. De berättar om brott i nära relationer, vad man ska göra om man är utsatt, och att alla som besöker en polisstation har rätt till tolk. De delar också ut ett flerspråkigt informationsmaterial och material på lättläst svenska.

Brott i nära relationer är ett stort samhällsproblem som förekommer i alla samhällsgrupper, i alla typer av relationer, i alla åldrar. För att kunna nå fler utsatta ser Polisen att det är viktigt att samarbeta med andra verksamheter och på så sätt minska osynligheten och öka medvetenheten om att man ska kontakta Polisen. Det är viktigt att Polisen gör sig förstådd på flera språk. Det här är ett sätt för Polisen att nå personer som har svårt att ta till sig information på svenska.

Fakta om Polisens informationsinsats på flera språk

För att informera om brott i nära relationer och vikten av att göra en polisanmälan genomförs en skriftlig och muntlig informationskampanj på några av de största invandrarspråken. Insatsen är en del av Polisens informationskampanj om brott i nära relationer, Kom till oss, som syftar till att uppmärksamma den här typen av brott och öka antalet anmälningar.

Fakta om brott i nära relationer

Brott i nära relationer finns i alla samhällsgrupper, i alla typer av relationer, i alla åldrar. Varje år mördas omkring 17 kvinnor och 3 män i Sverige av någon de har eller har haft en nära relation till. Antalet människor som varje år utsätts för våld av en närstående beräknas motsvara befolkningen i en medelstor svensk stad, till exempel Uppsala. Förra året tog Polisen emot 35 000 anmälningar om brott i nära relationer.

Polisens råd till dig som är utsatt
  • Anförtro dig åt vänner du kan lita på, berätta om din situation. Då kan de stödja det du säger i en eventuell rättegång.
  • Kontakta en kvinno- eller mansjour. De kan också stödja det du säger i en eventuell rättegång.
  • För dagbok där du dokumenterar var och när du blir kränkt, hotad eller slagen, liksom var på kroppen du blir slagen.
  • Tvätta inte kläder du har haft på dig i samband med misshandel eller sexuella övergrepp.
  • Dokumentera dina skador, fotografera dem gärna. Eller få dem dokumenterade av en läkare.
  • Spara eventuella hot du får på telefonsvararen, via e-post eller sms. Sänd dem vidare till vänner som kan lagra dem. De kan vara viktigt bevismaterial.
Polisens råd till dig som misstänker att någon är utsatt
  • Hjälp till genom att spara bevis, till exempel bilder på skador, anteckningar eller e-post.
  • Om du inte vill göra en formell anmälan kan du ändå kontakta Polisen och berätta om dina misstankar anonymt. Sedan är det Polisen jobb att ta reda på om händelsen ska utredas vidare.
  • Ring alltid polisen om du misstänker att någon är i akut fara. Polisen har möjlighet att hjälpa och sätta in olika skyddsåtgärder akut. Polisen rekommenderar ingen att själv försöka avstyra övergreppen. Men att notera händelsen och tidpunkt kan vara en god hjälp för att Polisen i efterhand ska kunna bevisa att brott har begåtts.
  • Den som arbetar inom Polisen, skolan och andra myndigheter är skyldig att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa. Barn som själva blir misshandlade och barn som ser en förälder bli slagen far mycket illa.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska