Viktiga förhandlingar om kvinnors rättigheter i FN!

19 mar, 2014 |

Just nu pågår FN:s årliga kraftsamling om kvinnors rättigheter i New York. Om en vecka vet vi om världens regeringar lyckades vända de senaste årens utveckling där kvinnors rättigheter har ifrågasatts allt mer.

Gertrud Åström

Gertrud Åström

Årets konferens utvärderar FN:s Millenniemål. Den svenska delegationen leds av jämställdhetsminister Maria Arnholm men även civila samhället är företrätt liksom parlamentariker och experter från myndigheter. Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby, ingår i delegationen och understryker betydelsen av förhandlingarna.

– Det är tydligt att mål som handlar om kvinnors livsvillkor är de mål som är längst från att bli verklighet. När ekonomier krisar, när maktpositioner ska försvaras, när ordning skall återställas – då verkar lösningen som står till hands vara att försämra för kvinnor, säger Sveriges Kvinnolobbys ordförande Gertrud Åström som ingår i den svenska delegationen på CSW.

Förhoppningsvis leder årets konferens till gemensamma överenskommelser som kan bidra till att världen får nya starka utvecklingsmål. Sverige vill att jämställdhet ska vara ett eget mål i sig och att jämställdhet ska vara ett perspektiv på alla andra områden.

– Vi lever i globaliseringens tid. Kvinnors rättigheter och jämställdhet måste genomsyra utvecklingsagendan. Då har vi en chans att lösa problem som våld, fattigdom och klimatförändringar. Om vi lyckas bidrar vi till att kommande generationer kan ta över en värld där de kan leva förvissade om att deras behov kan bli tillgodosedda, säger Sveriges Kvinnolobbys ordförande Gertrud Åström.

Kontakt

För frågor och kommentarer kontakta Sveriges Kvinnolobby: 08-33 52 47 eller e-post info@sverigeskvinnolobby.se

Förhandlingarna pågår fram till fredag 21/3.

Bakgrund

FN:s Kvinnokommission, CSW, träffas varje år för att förhandla om kvinnors rättigheter och jämställdhet. I år är temat uppföljningen och implementeringen av Millenniemålen. Det dokument som ska beslutas om kommer att bli ett viktigt medskick till den utvecklingsagenda som ska ta vid när Millenniemålen går ut 2015.

Följ diskussionen på Twitter: #CSW58 #post2015

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska