Studiesatsning inför valet från NBV

24 mar, 2014 |

– Ett ökat valdeltagande bland utlandsfödda är viktigt för att utveckla demokratin. NBV genomför därför under året studiesatsningen ”Val 2014 – Påverka!”, det säger NBV:s verksamhetsutvecklare Ann-Sofie Roberntz.

Val 2014 – Påverka!

Val 2014 – Påverka!

Materialet ”Val 2014 – Påverka!” ges ut på svenska, somaliska och bosniska och innehåller en grundkurs i det svenska valsystemet och har kompletterats med sju viktiga frågor till riksdagspartierna.

– Många av NBV:s studiecirkeldeltagare är utlandsfödda, och NBV har ett stort samarbete med bl.a. somaliska och bosniska föreningar. För att åstadkomma en bred delaktighet i samhället och nå målet att folkbildningsverksamheten bidrar till att stärka och utveckla demokratin genomför NBV studiesatsningen, berättar Ann-Sofie Roberntz.

I förordet till materialet skriver NBV:s förbundsrektor Åke Marcusson att ”grunden i en demokrati är att rösta fram politiker som representerar folket när viktiga beslut ska fattas.” År 2010 var valdeltagandet till kommunfullmäktige bland utlandsfödda mycket lägre än bland svenskfödda. Endast 35,8 procent av röstberättigade utlandsfödda deltog i valet, jämfört med 81,6 procent av samtliga röstberättigade. I år blir utmaningen extra stor då det, förutom val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 14 september, är val till Europaparlamentet den 25 maj.

Studiematerialet är skrivet av Helena Wannberg med Malin Biller som illustratör.

Mer information: Ann-Sofie Roberntz, verksamhetsutvecklare, 0733-72 63 27.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska