Minnesceremoni Srebrenica 1995–2018

13 jun, 2018 |

APU Network, Bosnisk-Hercegovinska riksförbund (BHRF), Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund (BHKRF), Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet (BHSKF) och Bosnisk-Hercegovinska Ungdomsförbundet (BHUF) organiserar minnesstund efter folkmordet i Srebrenica 1995 för att minnas alla de oskyldiga barn, kvinnor och män som brutalt blev mördade i ett av värsta folkmord i Europa 1995.

Minnesceremoni Srebrenica 1995–2018

Minnesceremoni Srebrenica 1995–2018

Tid: onsdag, den 11 juli 2018, kl. 18.00–19.00 (kl. 17.15–18.00 deltagarna i evenemanget kommer)

Plats: Raoul Wallenbergs Torg, Stockholm

Syftet är att hedra 8 372 brutalt mördade personer och påminna om detta folkmord som har skett mitt i Europa under 1990-talet. Detta genom att lyfta fram vikten av att fortsatta arbete med demokratiska processer i och utanför Bosnien och Hercegovina. Vi vill slå till ytterligare ett slag för jämlikhet för alla dess medborgare, oavsett bakgrund eller trosuppfattning, för att skapa ett samhälle som präglas av mänskliga rättigheter, tolerans och respekt för varandra.

Minnesstunden är en viktig led för ett fortsatt aktivt arbete för människors lika värde enligt demokratiska principer och lärdom för kommande generationen om nationalismens yttersta konsekvenser.

Vid detta tillfälle organiseras ett kort program med föreläsare från Bosnien och Hercegovina och Sverige i närvaro av representanter från Bosnien och Hercegovina Ambassad i Stockholm som en del i den långa försoningsprocessen. Minnesceremonin kommer att avslutas med att alla närvarande lägger vita liljor i vatten i Nybroviken för att hedra alla de oskyldig mördade människorna.

Program

  • 18.00 Minnesstund inledes med tyst minut
  • 18.01 Sång, Larisa Poje med grupp
  • 18.05 Inledningstal, Amela Gazić Mistrić, värd för manifestation
  • 18.08 Edvin Kanka Ćudić, journalist och politolog, människorättaktivist och grundare av Sarajevos förening för social forskning och kommunikation (UDIK)
  • 18.25 Teater Srebrenica, huvudroll Amela Gazić Mistrić, regissören Mirsad Begović
  • 18.40 Srdjan Susnica, kulturolog, född i Banja Luka; han har länge talat om vad ingen någonsin har talat i Bosnien och Hercegovina; hans ord är skarpa och glänsande i själarna hos dem som älskar Bosnien och Hercegovina, som tror på vår gemensamma framtid och som alltmer är en konstant kämpe i kampen mot nekandet av folkmord
  • 18.57 Srebrenica rop!
  • 19.00 Minnesstund avslutas, vita liljor läggs i Mälarens vatten i Nybroviken
  • 19.15 Deltagarna i evenemanget lämnar platsen

Välkomna att delta för att tillsammans visa motstånd mot nationalismen och intoleransen bland medborgare i både Bosnien och Hercegovina och Sverige.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska