Samtal med kvinnor ang. boken ”Kvinnorna, kriget i Bosnien 25 år senare”

18 jun, 2018 |

Hej kära läsare!

Här berättar vi om en bok som vi ska göra tillsammans, och som vi hoppas att du vill medverka i. Det är en viktig bok. Du får också reda på hur vi arbetar, hur du kan kontakta oss, och vilka vi är.

Monica Hirsch, journalist och författare, Maja Kristin Nylander, fotograf

Monica Hirsch, journalist och författare, Maja Kristin Nylander, fotograf

Bokens arbetsnamn är ”KVINNORNA, kriget i Bosnien 25 år senare”. Den ska innehålla kvinnors autentiska berättelser. De bygger på öppna samtal, inte traditionella intervjuer, där du berättar om hur du levde före kriget, vad som hände dig och din familj under kriget, om flykten till Sverige, hur du tänker, känner och lever i dag.

Boken ska också ta upp de systematiserade sexuella övergreppen under krigsåren. Vi kommer även att ge utrymme åt ett par sakkunniga kvinnor som är väl förtrogna med såväl den historiska bakgrunden som det extrema lidande som just kvinnor utsattes för. Så alltigenom ett kvinnoperspektiv.

Utöver berättelserna kommer boken innehålla ett rikt bildmaterial, nytagna bilder, historiska bilder, och förhoppningsvis även privata bilder. Bilderna är viktiga för boken och de kompletteras också med historiska fakta.

Samtal har redan inletts och är tänkta att fortsätta under nästa år. Utgivning planeras till december 2020.

Boken stöds av Levande Historia – Göteborgs Stad, som kommer att använda den i sitt arbete att sprida kunskap om historiska händelser och förebygga intolerans. Den riktar sig till ungdomar, unga vuxna och vuxna.

Efter vårt inledande samtal via telefon och mejl träffas vi, gärna hemma hos dig. Vi har gott om tid, lugnt runt omkring oss och samtalet ges den tid det behöver. Bilder tas vid detta tillfälle och kanske vid ytterligare ett tillfälle. Samtalet bandas, skrivs ut i sin helhet, och redigeras sedan med försiktighet för att behålla din röst. Du får sedan ta del av din text och vi gör eventuella ändringar och kompletteringar tillsammans.

För att få kontakt med oss ringer eller mejlar du till Monica Hirsch, monica.hirsch@jicmedia.se, 070-823 77 51. Ring på kvällen om du har svårt att ringa dagtid. Du har kanske frågor, som vi gärna svarar.

Din medverkan är av stor betydelse.

Vänliga hälsningar
Monica Hirsch och Maja Kristin Nylander

Våra två senaste böcker: ”Det tysta arvet”, om romer under Förintelsen (2016) och ”Glöm aldrig”, fem vittnen från Förintelsen (2018).

Om Monica Hirsch

Jag har över tio års erfarenhet av att samtala med och skriva om människor, överlevande, med svåra erfarenheter från folkmord, även med barn och barnbarn till överlevande. Oftast har det skett med stöd eller på uppdrag av Levande Historia – Göteborgs Stad. På Svenska Dagbladets Idagsida publicerade jag och en kollega sommaren 2011 en artikelserie om att vara barn och barnbarn till överlevande. På www.jicmedia.se hittar du mer att läsa.

Om Maja Kristin Nylander

Jag var en av initiativtagarna till utställningen ”Vi är romer”, som jag tog alla bilder till och även till boken med samma namn. Utställningen öppnade på Göteborgs Stadsmuseum i maj 2013 och hade ovanligt många besökare. Den har sedan visats, och visas fortfarande, på en rad museer runt om i Sverige. Jag har gjort böcker, haft fotoutställningar samt mina bilder publicerade i Göteborgs-Postens helgmagasin Två Dagar.

Sidan uppdaterad: 2020-12-08

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska