NRK har brutit mot god pressetik med filmen ”Srebrenica – Staden som offrades”

21 okt, 2011 |
En liten bosnisk flicka bland kistorna. Srebrenica, den 11 juli 2009 (Foto: Elvis Barukčić/AFP/Getty Images)

En liten bosnisk flicka bland kistorna. Srebrenica, den 11 juli 2009
(Foto: Elvis Barukčić/AFP/Getty Images)

Vid sitt höstmöte den 20 oktober 2011 i Lillehammer har det norske Pressens fackliga utskott (Pressens Faglige Utvalg, PFU) behandlat ärende 107/11 där den klagande, Norska Helsingforskommittén, anser att NRK bröt mot normerna för god pressetik med sändningen av dokumentärfilmen ”Staden som offrades” i april 2011.

Filmen behandlar bakgrunden och upptakten till massakern i den bosniska staden Srebrenica i juli 1995 vilken betecknas som det värsta folkmordet i Europa efter det andra världskriget. Den klagande kallar filmen en historieförfalskning och hävdar att den berättar en annan och oacceptabel historia än den som fastställts bl.a. i en rad domar i Krigsförbrytartribunalen i Haag.

Folkmordet i Srebrenica är ett av bäst dokumenterade folkmod i historien. Fast detta försöker regissörerna Ola Flyum och David Hebditch föra tittarna bakom ljuset.

Pressens fackliga utskott hänvisar till avsnitt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (Etiska uppförandekoder för den norska pressen), där det står: ”Var kritisk i valet av källor och kontrollera att de upplysningar som givits är korrekta. Det är god pressetik att eftersträva bredd och relevans i valet av källor.”

På denna punkt utskottsmajoriteten anser att NRK har brutit mot god pressetik.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska