Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt för unga

14 maj, 2012 |

Rapporten handlar om utvärderingsmetoder som används inom ungdomsprojekt med stöd från Europeiska socialfonden.

Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt för unga

Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt för unga

Genomgången av utvärderingarna visar att det är svårt att analysera projektens metoder och arbetssätt och vilka effekter dessa får.

Temagruppen Unga föreslår olika sätt att underlätta utvärderingsarbetet och på så sätt få bättre kunskap om projektens resultat.

Mer info | Ladda ner (PDF file 0,3 Mb)

Övriga Ungdomsstyrelsens publikationer

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska