Konferensen mot våld mot kvinnor

11 maj, 2012 |

Förenta nationerna, FN, beräknar att var tredje kvinna runt om i världen har utsätts för våld någon gång under sin livstid. Samhällets aktörer måste hålla måttet för att detta svåra samhällsproblem kunna lösas.

Konferensen ”Mäns våld mot kvinnor”

Konferensen ”Mäns våld mot kvinnor” (förstora bilden)

Mäns våld mot kvinnor har alltid setts som en marginell fråga och privat sak, och ett sådant synsätt har förhindrat de politiska möjligheterna att effektivt bekämpa våldets orsaker och konsekvenser.

Samhällets mognad under de senaste tre decennierna, internationellt och lokalt, har lett till att våldet allt oftare framhävs som ett strukturellt och globalt problem som berör alla.

Just på detta ämne har Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund arrangerat rikskonferensen ”Mäns våld mot kvinnor” den 5 maj 2012 på Hellidens slott i Tidaholm med 75 deltagare från Sverige och Danmark.

– Våld mot kvinnor är ett globalt och svårt samhällsproblem och det är viktigt att vi vågar se och fördöma våldet, tillsammans. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är våld mot kvinnor och barn en pandemi, och FN beräknar att var tredje kvinna runt om i världen har utsätts för våld någon gång under sin livstid. Själva konferensen är en final av projektet mot våld mot kvinnor som vi genomförde med stöd av Ungdomsstyrelsen och NBV, sa Senada Bešić, BHKRF:s ordförande, vid konferensens invigning.

Monica Johansson från ”Utväg Skaraborg”, samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården, har föreläst om arbetet mot våld i nära relation.

Christer Andersson, som gärna kommer att föreläsa i våra föreningar, har pratat om polisens arbete med hotade och våldsutsatta kvinnor.

Om kvinnoorganisationer i dagens Bosnien och Hercegovina och deras gemensamma kamp för att stoppa våld mot kvinnor har föreläst Josefine Arlesten som har skrivit sin magisteruppsats på detta tema. ”Våld mot kvinnor har varken etnicitet eller religion”, framhäver Josefine.

Azra Muranović, moderator, har fortsätt konferensen genom att dela upp deltagare i tio grupper som har separat behandlat en specifik fråga, bl.a. hur påverkas barn, tecken på våldsutsatthet, att känna igen någon som utför våldshandlingar, påverkan från föräldrar i frågan om val av pojkvän, hedersrelaterat våld, vilket stöd kan man ge som väninna och medmänniska, hot och våld på en arbetsplats, våld i samkönade relationer osv. Företrädare för varje grupp har sedan presenterat resultaten av sina diskussioner.

Samhällets aktörer måste hålla måttet

Detta är makabert och fruktansvärt att bara dagen efter konferensen mördades en av våra kvinnor, medlem i kvinnosällskapet ”Sedef” Malmö. Hennes ex-sambo har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord.

Azra Muranović och Angela Beausang

Azra Muranović och Angela Beausang (förstora bilden)

– Återigen har vi fått se prov på hur samhällets aktörer inte håller måttet när det gäller. Att inte genomföra en hot- och riskbedömning, när en man beläggs med kontaktförbud och åtalas för ofredande och trakasserier, är att utsätta kvinnan för en potentiell dödsfara. När en kvinna slår larm om att hon är rädd och hotad gäller det att samhället reagerar. Att det brister hos polisen eller, som tidigare i år när en kvinna mördades i Malmö, hos tingsrätten, riskerar i längden att leda till att hotade kvinnor tappar tilliten till samhället, säger Angela Beausang.

Vid konferensen deltog representanter för alla aktörer som direkt arbetar för att hjälpa och stödja människor utsatta för våld, men tyvärr ingen representant för makten och media, trots att de var inbjudna. Och utan makthavarna är det omöjligt att lösa detta svåra samhällsproblem.
Bilder från konferensen

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska