Litterär-dramatisk föreställning ”Sorl av ord om landet”

25 nov, 2020 |

Föreställningen ”Sorl av ord om landet” skapades vid anledningen av den 25 november – Bosnien och Hercegovinas nationaldag. Den realiserades av medlemmar i språk- och journalistikavdelningen på ”Första grundskolan” i Donji Vakuf (Bosnien) som ett resultat av litteratur, journalistisk och språklig kreativitet hos åttonde klass elever.

Enligt deras lärare Vernesa Manov förtjänar deras kreativa energi, humanism, inspiration, ansträngning, engagemang och vänskap en ”vind i ryggen” och stöd i deras uppväxt till framtidens människor.

De uttrycker speciell tacksamhet till sina vänner, underbara själar från Sverige, Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund och föreningen ”Kvinna 99” Värnamo vilka donerade dem IT-utrustningen som denna föreställning spelades in med!

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska