Du bläddrar i bloggarkivet på Allmänt.

Referensgruppens möte

27 sep, 2011 |
Våld mot kvinnor (Foto: Dani Rodriguez)

Våld mot kvinnor (Foto: Dani Rodriguez)

Referensgruppens möte angående projektet ”Ljuset i tunneln – Kvinnor mot våld”.

Tid: lördag, den 8 oktober 2011, kl. 13.00 Läs mer →

Kvinnors rättigheter – en handbok för aktivister, journalister och beslutsfattare

27 sep, 2011 |
Kvinnors rättigheter – en handbok för aktivister, journalister och beslutsfattare

Kvinnors rättigheter – en handbok för aktivister, journalister och beslutsfattare

Att föra fram och erkänna kvinnors och flickors rättigheter är vår tids viktigaste målsättning.

Jämställdhet mellan könen handlar om så mycket mer än ett moraliskt riktigt ställningstagande, det handlar om att uppnå positiva bieffekter på alla plan i samhället, både ekonomiska, sociala och politiska. Läs mer →

Våld, prostitution och arbetsmarknad i fokus för jämställdhetspolitiken 2011–2014

26 sep, 2011 |
Jämställdhet: arbetande mannen och kvinnan, sida vid sida (Foto: Belga/Science)

Jämställdhet: arbetande mannen och kvinnan, sida vid sida (Foto: Belga/Science)

Pressmeddelande | 23 september 2011 | Utbildningsdepartementet

Regeringen har den 23 september 2011 överlämnat skrivelsen Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014 till riksdagen. Läs mer →

Kvinnor på Göteborgs Bokmässa 2011

25 sep, 2011 |
Kvinnor på Göteborgs Bokmässa 2011 (Foto: Haris T.)

Kvinnor på Göteborgs Bokmässa 2011 (Foto: Haris T.)

Flera kvinnoorganisationer samt organisationer för demokrati och mänskliga rättigheter har medverkat på Göteborgs Bokmässa 2011, Nordens största kulturevenemang. Läs mer →

Brott i nära relationer ska uppmärksammas

23 sep, 2011 |
Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor

Pressmeddelande | den 22 september 2011 | Justitiedepartementet och Utbildningsdepartementet

Regeringen har 22 september 2011 beslutat att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att genomföra en informationskampanj avseende brott i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer →

Främmande – en videoinstallation och performance

23 sep, 2011 |
Främmande – en videoinstallation och performance

Främmande – en videoinstallation och performance

Videoinstallation och performance på Gasverksgatan i trädallén vid Moderna Museet.

Gallerinatten i Malmö, den 24 september 2011, kl. 18.00–24.00 Läs mer →

X